De Keizersgrachtkerk en de achtergrond van de muziekkast

De Keizersgrachtkerk, aan de Keizersgracht 566 in Amsterdam, is gebouwd in 1888 en wordt sindsdien gebruikt door de Keizersgrachtkerkgemeente, die tegenwoordig deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland.

Tientallen jaren was de Keizersgrachtkerk een gewone gereformeerde kerk, zoals er vele waren in Nederland. In november 1973 ging het roer echter om. Op initiatief van de toenmalige predikant, ds. Pijlman, werden voortaan de diensten niet meer uitsluitend door de predikant voorbereid, maar waren de gemeenteleden daar actief bij betrokken. Sindsdien worden er, elk jaar weer, vele voorbereidingsgroepen geformeerd, waarin gedurende enkele weken, soms zelfs maanden, onderwerpen uitvoerig besproken worden en waarin uiteindelijk de diensten rondom die onderwerpen worden vormgegeven.


In de diensten in de Keizersgrachtkerk speelt muziek een belangrijke rol. Door de manier van voorbereiden van diensten, waren velen natuurlijk nauw betrokken bij de keuze van de liederen. En of het nu komt doordat Keizersgrachters zo kritisch zijn, zo perfectionistisch of alleen maar heel creatief, is niet helemaal duidelijk, maar een feit is dat in de afgelopen veertig jaar vele tientallen liederen zijn gemaakt door mensen uit de Keizersgrachtkerk. Sommige van die liederen zijn gemaakt, omdat in één bepaalde dienst een bepaald lied ontbrak en zijn sindsdien nooit meer gezongen, maar veel van die liederen hebben inmiddels een vaste plaats gekregen in het liedrepertoire van de Keizersgrachtkerk.


Al die liederen moeten natuurlijk ook ergens te vinden zijn. In de loop der jaren zijn er verschillende bundeltjes gemaakt, waarin een aantal van de zelfgemaakte liederen waren samengevoegd. Toch was er tot nu toe nergens een toegankelijke, overzichtelijke verzameling van al die liederen te vinden.

Om het nu mogelijk te maken om op eenvoudige wijze al dit eigen werk toegankelijk te maken, is deze website opgezet. Alle muziek overzichtelijk bij elkaar in de Muziekkast.